Audytor Energetyczny
Koszalin
Oferta
Finansowanie
Prawo/Normy
Linki
Referencje
Do pobrania
Kontakt
Audyt Energetyczny
Audyt Remontowy
Audyt Uproszczony
Świadectwo Energetyczne
Efekt Ekologiczny
Oferta

Szanowni Państwo,

Witamy na naszej stronie
internetowej: www.audytorenergetyczny.pl , na której znajdziecie Państwo niezbędne informacje na temat możliwości finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych na terenie miasta Koszalina i okolic.

Oferta firmy obejmuje wykonawstwo następującej dokumentacji technicznej:

  • Audyty energetyczne
  • Audyty remontowe
  • Uproszczone audyty energetyczne (zgodnie z wymogami Banku Ochrony Środowiska)
  • Świadectwa (certyfikaty) charakterystyki energetycznej budynków
  • Charakterystyki energetyczne budynków (na cele projektu budowlanego)
  • Efekty ekologiczne
  • Raporty z osiągniętego efektu ekologicznego

 
OfertaFinansowaniePrawo/NormyLinkiReferencjeDo pobraniaKontakt