Audytor Energetyczny
Koszalin
Oferta
Finansowanie
Prawo/Normy
Linki
Referencje
Do pobrania
Kontakt
Finansowanie

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
www.wfos.szczecin.pl
Biuro Koszalin
ul. Kościuszki 33
75-415 Koszalin
tel. 094 346 43 66

BANKI

Informacje nt. kredytów z premią termomodernizacyjną i remontową:

Bank Gospodarstwa Krajowego
www.bgk.com.pl

PKO BP S.A.
www.pkobp.pl - informacje o kredycie
Oddział 1 w Koszalinie
ul. Młyńska 20
75-054 Koszalin
tel. 094 348 53 53
tel. 094 348 54 20

Bank Ochrony Środowiska S.A.
www.bosbank.pl - informacje o kredycie
Oddział w Koszalinie
75-021 Koszalin
ul. Zwycięstwa 42
tel. 094 347 48 00

FUNDUSZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
www.wfos.szczecin.pl
Biuro Koszalin
ul. Kościuszki 33
75-415 Koszalin
tel. 094 346 43 66

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
tel. 022 45 90 100
tel. 022 45 90 370
tel. 022 45 90 000
tel. 022 45 90 001


 
OfertaFinansowaniePrawo/NormyLinkiReferencjeDo pobraniaKontakt